Logopedie palmers

089/41 25 82

 

Waterkasteelstraat 17

3740 Beverst-Bilzen

 

sonja.palmers@telenet.be

Werkwijze

logopedie voor ouders sonja palmers Aanmelding 
Eerst komt er een aanmelding. Dit kan op eigen initiatief zijn , maar kan ook na verwijzing door de leerkracht, de zorgcoördinator, het CLB, de huisarts, de kinderarts, de N.K.O.-arts, de neuroloog, de orthodontist,... Dit gebeurt meestal telefonisch. Daarbij maken we een eerste afspraak voor een gesprek en een onderzoek. logopedie voor ouders sonja palmers Onderzoek 
Eerst volgt een intakegesprek om een zicht te krijgen op de hulpvraag. Daarna volgt een uitgebreid onderzoek en de bespreking van de resultaten. Indien nodig wordt informatie van derden ingewonnen.  Er wordt bekeken of behandeling al dan niet aan te bevelen is.  We brengen u daarbij ook op de hoogte van de praktische werking van de praktijk en de eventuele financiële tegemoetkoming van de mutualiteit.logopedie voor ouders sonja palmers Behandeling 
Het handelingsplan wordt uitgewerkt om doelmatig te werk te gaan en er wordt samen gezocht naar de meest geschikte vorm van begeleiding. De tijdsduur van een logopedische sessie bedraagt 30’ of 60’. De frequentie bedraagt 1 à 2 x per week.

Samenwerken met de ouders vinden we erg belangrijk. Afhankelijk van de problematiek wordt er gevraagd van de ouder te observeren of mee deel te nemen aan de behandeling. Op het einde van elke behandelingssessie wordt er  met de ouder de doelstelling en resultaten van de sessie besproken.

Voor ouders van stotterende kinderen is er tevens een cursus over stotteren voorzien.

 

 

blog

Welkom op onze nieuwe site

29.08.2013

map

Waterkasteelstraat 17
3740 Beverst-Bilzen